Megep Alanlari-Modülleri

Mesleki Gelişim Kazanıma Dayalı Megep Modülleri (Güncel)

MESLEKİ GELİŞİM ORTAK ALAN DERSLERİ  ( Güncel 13 03 2020)

Bütün alanlarda ortak olup öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği  ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi temel bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Mesleki gelişim dersinde öğrenciye, meslek elemanlarının sahip olması gereken ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 22/07/2016 tarihli ve59917357-101.03-E-7809894 sayılı yazısı üzerineKurulumuzun 04/09/2014 tarihli ve 82 sayılı kararıyla kabul edilenMesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki Gelişim Dersi Çerçeve Öğretim Programına, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren ekli örneğine göre uygulanmak üzere"Meslek Ahlakı ve Ahilik"modülünün eklenmesi hususunu uygungörüşle arz ederiz

 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılından itibaren uygulanacak Mesleki Gelişim Dersi İçeriği ve Kurul Kararı için tıklayınız.

BÖM ADI BÖM DURUM
Çevre Koruma Hazır / İndir
Etkili İletişim Hazır / İndir
Girişimci Fikirler ve İş Kurma Hazır / İndir
İş Sağlığı ve Güvenliği Hazır / İndir
İşletme Faaliyetlerini Yürütme Hazır / İndir
Meslek Ahlakı ve Ahilik Hazır / İndir
Proje Hazırlama Hazır / İndir

 

 Aşağıdakiler eski modüller

FOET Kodu Modül Adı Modül Durum
  Bilgiye Ulaşma Ve Veri Toplama Hazır / İndir
850 Çevre Koruma Hazır / İndir
  Girişimci Fikirler Üretme Hazır / İndir
  Girişimci Fikri Geliştirme Hazır / İndir
  İletişim (Mesleki Gelişim) Hazır / İndir
862 İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı Hazır / İndir
  İş Kurma Ve Geliştirme Hazır / İndir
  Problem Çözme Hazır / İndir

     Güncel Mesleki Gelişim Modülleri, Öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek; iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin verildiği derstir.
     mesleki gelişim, gelişim, mesleki gelişim modül, modülü, gelişim, meslek, mesleki, girişimci, mesleki gelişim Modülü, mesleki gelişim Modülleri
   2016-2017 Eğitim Öğretim Yılından itibaren uygulanacak Mesleki Gelişim Dersi İçeriği ve Kurul Kararı için
tıklayınız.
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 12.03.2014 tarih ve 12 sayılı kararı ile 2014-2015 Öğretim yılından itibaren 9. Sınıflarda uygulanacaktır.Kurul kararını indirmek için tıklayınız.
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 04.09.2014 tarih ve 82 sayılı kararı ile de 2014-2015 yılından itibaren 02.06.2014 tarihli ve 51 sayılı kararıyla kabul edilen çerçeve öğretim programlarında yer alan Mesleki Gelişim Dersi Öğretim Programı uygulanacaktır.Kurul kararını indirmek için tıklayınız.
  • Bütün alanlarda uygulanacak Mesleki Gelişim Dersi Öğretim Programı ve Ders Bilgi Formunu indirmek için tıklayınız.
  • Alınan kararlar doğrultusunda güncellenmiş Mesleki Gelişim Dersi modüllerine Modüller bölümünde alanların altında Mesleki Gelişim Dersini seçerek ulaşabilirsiniz.

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama ;çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma;iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayatageçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetleriniyürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Haftalık Ders Saati:2


Kazanım 1:
Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygundavranışlar sergiler.

Modül Adı: Meslek Ahlakı ve Ahilik
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.

Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.

•Milli, manevi ve insani tümdeğerlere uygun davranışlar sergiler.


Kazanım 2 Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Modül Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Modülün Süresi:40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme
Kazanımları

İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır.

Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemleri alır.

İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.

İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.


Kazanım 3  :Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler
doğrultusunda proje hazırlar.
Modül Adı: Proje Hazırlama
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.

Öğrenme  ihtiyaçlarını  tespit  ederek,  öğrenme  yöntemlerini  kullanarak  kendi  öğrenme süreçlerini planlar.

Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.

Elde ettiği bilgi/ verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.


Kazanım 4  Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirlili
ğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Modül Adı: Çevre Koruma1
Modülün Süresi:40/5ders saati


Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/ sözlü ve görsel materyallerle açıklar.

Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirleri alır.

Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır.

Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı tercih eder.

İsraf ve ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.


Kazanım 5 İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.


Modül Adı: Etkili İletişim
Modülün Süresi:40/11ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.

Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini geliştirir.

İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.

İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.

Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.


Kazanım 6  Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte
kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
Modül Adı: Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Modülün Süresi: 40/11ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.

Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.

İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.

İşletmenin  faaliyet  alanını  ve  mesleğinin  özelliklerine  göre  çeşitli  faaliyetler  ile  mesleki
yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.


Kazanım 7 :İşletmenin  yönetimi,  üretim  planlaması,  pazarlama,  finans  ve  insan  kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Yürütme
Modülün Süresi:40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.

Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.

Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.

İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.

İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını
yapar.

 

mesleki gelişim, gelişim, mesleki gelişim modül, modülü, gelişim, meslek, mesleki, girişimci, mesleki gelişim Modülü, mesleki gelişim Modülleri

 

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.