Megep Alanlari-Modülleri

Anestezi 3 Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Anestezi 3 Dersi Megep Modülleri

ANESTEZİ III, Genel anestezi uygulama, anestezinin idamesini sağlama, genel anesteziyi sonlandırma, anestezi komplikasyonları, ameliyathane dışı anestezi uygulamaları, kardiyopulmoner resüsitasyon, ve bloklarda anestezi uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, genel anestezi uygulamasını başlatma, genel anestezinin idamesini sağlama, genel anestezinin sonlandırılması, anestezi sırasında ve sonrasında gelişen sorun ve komplikasyonları takip ederek müdahale etme, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarına yardımcı olma, kardiyopulmoner resüsitasyon uygulama, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarına yardımcı olma, santral ve periferik bloklarda anestezi uygulamasına yardımcı olma ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler
Genel Anestezi Uygulamasının Başlatılması 40/16 Genel anestezi uygulamasını başlatmak
Genel Anestezinin İdamesi 40/16 Genel anestezinin idamesini sağlamak
Genel Anestezinin Sonlandırılması 40/16 Genel anesteziyi sonlandırmak
Anestezi Komplikasyonları 40/16 Anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonları takip ederek müdahale etmek
Kardiyopulmoner Resüsitasyon 40/16 Kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamak
Ameliyathane Dışı Anestezi 40/16 Ameliyathane dışı anestezi uygulamalarına yardımcı olmak
Santral Bloklar 40/16 Santral blok uygulamalarında yardımcı olmak
Periferik Bloklar 40/16 Periferik blok uygulamasına yardımcı olmak

İndirmek istediğiniz modulun üzerinde farenin sağ tuşuna basarak " Hedefi Farklı Kaydet " seçeneğine tıklayarak modulü, bilgisayarınızda istediğiniz yere kaydedebilirsiniz

FOET Kodu Modül Adı Modül Durum
723 Ameliyathane Dışı Anestezi Hazır / İndir
723 Anestezi Komplikasyonları Hazır / İndir
723 Genel Anestezi Uygulamasının Başlatılması Hazır / İndir
723 Genel Anestezinin Idamesi Hazır / İndir
723 Genel Anestezinin Sonlandırılması Hazır / İndir
723 Kardiyopulmoner Resisütasyon Hazır / İndir
723 Periferik Bloklar Hazır / İndir
723 Santral Bloklar Hazır / İndir

NESTEZİ III DERSİ
MODÜL ADI
GENEL ANESTEZİ UYGULAMASININ BAŞLATILMASI
GENEL ANESTEZİNİN İDAMESİ
GENEL ANESTEZİNİN SONLANDIRILMASI
ANESTEZİ KOMPLİKASYONLARI
KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON
AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ
SANTRAL BLOKLAR
PERİFERİK BLOKLAR

DERSİN AMACI
Bu derste öğrenciye; genel anestezi uygulamasını başlatma, genel anestezinin idamesini sağlama, genel anesteziyi sonlandırma, anestezi sırasında ve sonrasında gelişen sorun ve komplikasyonları takip ederek müdahale etme, kardiyopulmoner resüsitasyon uygulama, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarına yardımcı olma, santral ve periferik bloklarda anestezi uygulamasına yardımcı olma ile ilgili yeterlikleri kazandırma amaçlanmaktadır.
DERSİN TANIMI
Bu ders; genel anestezi uygulamasını başlatma, anestezinin idamesini sağlama ve genel anesteziyi sonlandırma, anestezi komplikasyonları, kardiyopulmoner resüsitasyon, ameliyathane dışı anestezi uygulamaları ve bloklarda anestezi uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.
DERSİN ÖNKOŞULLARI
Anestezi II, Anestezi Özel Bakım ve Uygulama I ile Hastalıklar ve Farmakoloji derslerini  başarı ile tamamlamış olmak.
 Ayrıca Anestezik İlaçlar ve  Monitörizasyon ders modülleri ile eş zamanlı verilmelidir.

DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER
Öğrenciye dersin sonunda;
1. Genel anestezi uygulamasını başlatmak
2. Genel anestezinin idamesini sağlamak
3. Genel anesteziyi sonlandırmak
4. Anestezi sırasında ve sonrasında sistemlere yönelik komplikasyonları takip ederek müdahale etmek
5. Kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamak
6. Ameliyathane dışı anestezi uygulamalarına yardımcı olmak.
7. Santral blok uygulamalarında yardımcı olmak
8. Periferik blok uygulamalarında yardımcı olmak
yeterlikleri kazandırılacaktır.

DERSİN İÇERİĞİ
Bu ders;
1. Genel anestezi için hazırlık
2. Havayolu güvenliği ve  anestezik ilaçlar
3. Cerrahi pozisyonlara bağlı riskler ve önlemler    
4. İdame döneminde yaşamsal bulguların takibi
5. İdame döneminde ilaçların takibi
6. Aldığı çıkardığı sıvı takibi
7. Hastayı ekstübe etmek
8. Ameliyathaneden hastanın transferini
9. Ameliyathaneden durumu kritik hastanın transferini
10. Derlenme odasında (pacu) hasta takibi
11. Solunum sistemi komplikasyonları
12. Dolaşım sistemi komplikasyonları
13. Gastrointestinal sistem komplikasyonları
14. Nörolojik komplikasyonlar ve periferik sinir hasarı
15. Post-operatif ağrı ve  tedavisi
16. Diğer komplikasyonlar
17. Yetişkinlerde İleri yaşam desteği
18. Çocuk  hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyon
19. Yenidoğanda kardiyopulmoner resüsitasyon
20. Ameliyathane dışı anestezide standart donanımlar
21. Ameliyathane dışı girişimlerde uygulanan anestezi yöntemlerini
22. Radyolojik girişimlerde anestezi
23. Gastroentolojik girişimlerde anestezi uygulama
24. Bronkoskopik işlemlerde anestezi
25. Cerrahi olmayan kardiyovasküler girişimlerde anestezi
26. EKT’de (elektrokonvülzif terapi) anestezi
27. Santral blok uygulamalarında  hazırlık
28. Spinal blok  uygulamasında yardımcı olmak  
29. Epidural blok uygulaması nda yardımcı olmak  
30. Kaudal blok uygulamasında yardımcı olmak  
31. Periferik sinir blokları
32. Rejyonel intravenöz anestezi uygulaması
Konularını içermektedir.
YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ortam: , teknik laboratuar, sınıf, işletme, kütüphane, ev, bilgi teknolojileri ortamı vb.
Donanım: Anestezi III dersi  için gerekli araç-gereç, ekipman, cihaz ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar, görsel ve basılı kaynaklar, televizyon, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları vb. sağlanmalıdır.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM
Ortam: , grafik atölye ve laboratuarları, sınıf, işletme, kütüphane, ev, bilgi teknolojileri ortamı vb.
Donanım: çizim araç-gereçleri, görsel ve basılı kaynaklar televizyon, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları vb. sağlanmalıdır.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.