Megep Alanlari-Modülleri

Hastalıklar Ve Farmakoloji Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Hastalıklar Ve Farmakoloji Dersi Megep Modülleri

HASTALIKLAR VE FARMAKOLOJİ, Hastalıklar ve ilaçlarla ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, hastalık kavramı, ilaç türleri ve farmasötik şekilleri, solunum sistemi hastalıkları ve solunum sistemine etkili ilaçlar, sinir sistemi hastalıkları ve sinir sistemine etkili ilaçlar, dolaşım sistemi hastalıkları ve dolaşım sistemine etkili ilaçlar, kan hastalıkları ve kan hastalıklarında etkili ilaçlar, üriner sistem hastalıkları ve üriner sisteme etkili ilaçlar, endokrin sistem hastalıkları ve endokrin sisteme etkili ilaçlar, sindirim sistem hastalıkları ve sindirim sistemine etkili ilaçlar, enfeksiyon hastalıkları ile diğer hastalıklar ve ilaçları ayırt etme ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler

Hastalık ve İlaçlara Giriş 40/16 Hastalık kavramını, ilaç türleri ve farmasötik şekillerini ayırt etmek
Solunum Sistemi Hastalıkları ve Solunum Sistemine Etkili İlaçlar 40 /24 Solunum sistemi hastalıkları ve solunum sistemine etkili ilaçları ayırt etmek
Sinir Sistemi Hastalıkları ve Sinir Sistemine Etkili İlaçlar 40 /24 Sinir sistemi hastalıkları ve sinir sistemine etkili ilaçları ayırt etmek
Dolaşım Sistemi Hastalıkları ve Dolaşım Sistemine Etkili İlaçlar 40 /24 Dolaşım sistemi hastalıkları ve dolaşım sistemine etkili ilaçları ayırt etmek
Kan Hastalıkları ve Kan Hastalıklarında Etkili İlaçlar 40 /16 Kan hastalıkları ve kan hastalıklarında etkili ilaçları ayırt etmek
Üriner Sistem Hastalıkları ve Üriner Sisteme Etkili İlaçları İlaçlar 40 /24 Üriner sistem hastalıkları ve üriner sisteme etkili ilaçları ayırt etmek
Endokrin Sistem Hastalıkları ve Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar 40 /16 Endokrin sistem hastalıkları ve endokrin sisteme etkili ilaçları ayırt etmek
Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Sindirim Sistemine Etkili İlaçlar 40 /16 Sindirim sistemi hastalıkları ve sindirim sistemine etkili ilaçları ayırt etmek
Diğer Hastalıklar ve İlaçlar 40/24 Diğer hastalıklar, uygulamalar ve kullanılan ilaçları ayırt etmek
Enfeksiyon Hastalıkları 40/32 Enfeksiyon hastalıklarını ayırt etmek

İndirmek istediğiniz modulun üzerinde farenin sağ tuşuna basarak " Hedefi Farklı Kaydet " seçeneğine tıklayarak modulü, bilgisayarınızda istediğiniz yere kaydedebilirsiniz

FOET KoduModül AdıModül Durum
723 Diğer Hastalıklar Ve Ilaçlar Hazır / İndir
723 Dolaşım Sistemi Hastalıkları Ve Dolaşım Sistemine Etkili Ilaçlar Hazır / İndir
723 Endokrin Sistem Hastalıkları Ve Endokrin Sisteme Etkili Ilaçlar Hazır / İndir
720 Enfeksiyon Hastalıkları Hazır / İndir
723 Hastalık Ve Ilaçlara Giriş Hazır / İndir
723 Kan Hastalıkları Ve Kan Hastalıklarında Etkili Ilaçlar Hazır / İndir
723 Sindirim Sistemi Hastalıkları Ve Sindirim Sistemine Etkili Ilaçlar Hazır / İndir
723 Sinir Sistemi Hastalıkları Ve Sinir Sistemi Etkili Ilaçlar Hazır / İndir
723 Solunum Sistemi Hastalıkları Ve Solunum Sistemine Etkili Ilaçlar Hazır / İndir
723 Üriner Sistem Hastalıkları Ve Üriner Sisteme Etkili Ilaçlar Hazır / İndir

HASTALIKLAR VE FARMAKOLOJİ DERSİ

MODÜL ADI
Hastalık ve İlaçlara Giriş
Solunum Sistemi Hastalıkları ve Solunum Sistemine Etkili İlaçlar
Sinir Sistemi Hastalıkları ve Sinir Sistemine Etkili İlaçlar
Dolaşım Sistemi Hastalıkları ve Dolaşım Sistemine Etkili İlaçlar
Kan Hastalıkları ve Kan Hastalıklarında Etkili İlaçlar
Üriner Sistem Hastalıkları ve Üriner Sisteme Etkili İlaçlar
Endokrin Sistem Hastalıkları ve Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar
Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Sindirim Sistemine Etkili İlaçlar
Diğer Hastalıklar ve İlaçlar
Enfeksiyon Hastalıkları

DERSİN AMACI
Hastalıklar ve farmakoloji dersinde öğrenciye; hastalık durumu, ilaç türleri ve farmasötik şekillerini ayırt etmek, solunum sistemi hastalıkları ve solunum sistemine etkili ilaçları ayırt etmek, sinir sistemi hastalıkları ve sinir sistemine etkili ilaçları ayırt etmek, dolaşım sistemi hastalıkları ve dolaşım sistemine etkili ilaçları ayırt etmek, kan hastalıkları ve kan hastalıklarında etkili ilaçları ayırt etmek,  üriner sistem hastalıkları ve üriner sisteme etkili ilaçları ayırt etmek, endokrin sistem hastalıkları ve endokrin sisteme etkili ilaçları ayırt etmek, sindirim sistem hastalıkları ve sindirim sistemine etkili ilaçları ayırt etmek,  diğer hastalıkları ve ilaçları ayırt etmek, enfeksiyon hastalıklarını ayırt etmek ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
DERSİN TANIMI
Hastalıklar ve Farmakoloji dersi; hastalıklar ve ilaçlarla ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

DERSİN ÖN KOŞULLARI
Anatomi ve Fizyoloji dersini almak

DERSİ İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER

Öğrenciye, dersin sonunda
1. Hastalık durumunu, ilaç türleri ve farmasötik şekillerini ayırt etmek
2. “Solunum sistemi hastalıkları ve solunum sistemine etkili ilaçları ayırt etmek
3. Sinir sistemi hastalıkları ve sinir sistemine etkili ilaçları ayırt etmek
4.   Dolaşım sistemi hastalıkları ve dolaşım sistemine etkili ilaçları ayırt etmek
5.   Kan hastalıklarını ve kan hastalıklarında kullanılan ilaçları doğru olarak ayırt etmek
6. Üriner sistem hastalıkları ve üriner sisteme etkili ilaçları ayırt etmek
7. Endokrin sistem hastalıkları ve endokrin sisteme etkili ilaçları ayırt etmek
8.   Sindirim sistemi hastalıkları ve sindirim sistemine etkili ilaçları ayırt etmek
9. Diğer hastalıklar ve ilaçları ayırt etmek
10. Enfeksiyon hastalıklarını ayırt etmek
yeterlikleri kazandırılacaktır.

DERSİN İÇERİĞİ

Bu ders,
1.Sağlık; Hastalık Ve Farmakoloji ile ilgili Temel Kavramlar
2. İlaçların Vücuttaki Etki Mekanizmaları
3. Solunum Sistemi Hastalıkları
4. Solunum Sistemine Etkili İlaçlar
5. Sinir Sinir Sistemi hastalıkları
6. Santral Sinir Sistemine Etkili İlaçlar
7. Otonm Sinir Sistemine etkili İlaçlar
8. Dolaşım Sistemi Hastalıkları,
9. Dolaşım Sistemine Etkili İlaçlar
10. Kan Hastalıkları
11. Kan Hastalıklarında Etkili İlaçlar
12. Üriner Sistem Hastalıkları
13. Üriner Sisteme Etkili İlaçlar
14. Endokrin Sistem Hastalıkları
15. Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar
16. Sindirim Sistemi Hastalıkları
17. Sindirim Sisteme Etkili İlaçlar
18. Cilt Hastalıkları
19. Eklem Hastalıkları
20. Genital Sistem Hastalıkları
21. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
22. Genital Sistem Hastalıkları
23. Göz Hastalıkları
24. Histamin ve Antihistaminik İlaçlar
25. Kemoterapotik İlaçlar
26. Virüslerin Neden Olduğu Hastalıklar
27. Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar
28. Paraziter Hastalıklar
Konularını içermektedir

YÖNTEM VE TEKNİKLER
Modüler bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney vb.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM
Ortam: Kütüphane, internet, bireysel öğrenme ortamları vb.
Donanım: Hastalıklar ve Farmakoloji dersi için gerekli araç gereç ekipman, cihaz ve tüm donanımın bulunduğu teknik laboratuar, ameliyathane, yoğun bakım ve reanimasyon bölümleri.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.