Megep Alanlari-Modülleri

Sağlık Psikolojisi Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Sağlık Psikolojisi Dersi Megep Modülleri

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ ,  psikolojinin etkileri ve kişilik özellikleri, hasta/yaralı ve yakınlarına psikolojik destek, duyguları kontrol etme, afet ve travmalarda psikolojik destek sağlama ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, psikolojinin etkilerini ayırt etme, kişilik özelliklerini ayırt etme, duyguları kontrol altına alma, hasta/yaralı ve yakınlarına psikolojik destek sağlama, afet ve travmalarda psikolojik destek sağlama ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler
Psikolojinin Etkileri 40/16 Psikolojinin etkilerini bilmek
Kişilik Özellikleri 40/16 Kişilik özelliklerini açıklamak
Duyguları Kontrol Etme 40/16 Duyguları kontrol altına almak
Hasta /Yaralı ve Yakınlarına Psikolojik Destek 40/24 Hasta /yaralı ve yakınlarına psikolojik destek sağlamak
Afet ve Travmalarda Psikolojik Destek 40/16 Afet ve travmalarda psikolojik destek sağlamak

İndirmek istediğiniz modulun üzerinde farenin sağ tuşuna basarak " Hedefi Farklı Kaydet " seçeneğine tıklayarak modulü, bilgisayarınızda istediğiniz yere kaydedebilirsiniz.

FOET Kodu Modül Adı Modül Durum
310 Afet Ve Travmalarda Psikolojik Destek Hazır / İndir
310 Duyguları Kontrol Etme Hazır / İndir
310 Hasta-yaralı Ve Yakınlarına Psikolojik Destek Hazır / İndir
310 Kişilik Özellikleri Hazır / İndir
310 Psikolojinin Etkileri Hazır / İndir

AĞLIK PSİKOLOJİSİ DERSİ

MODÜL ADI
PSİKOLOJİNİN ETKİLERİ
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
DUYGULARI KONTROL ETME
HASTA /YARALI VE YAKINLARINA PSİKOLOJİK DESTEK
AFET VE TRAVMALARDA PSİKOLOJİK DESTEK

DERSİN AMACI
Sağlık Psikolojisi dersinin amacı; öğrenciye, psikolojinin etkilerini ve kişilik özelliklerini bilme, duyguları kontrol altına alma,  hasta veya yaralı ve yakınlarına afet ve travmalarda psikolojik destek sağlama ile ilgili yeterlikleri kazandırmaktır.
DERSİN TANIMI
Bu ders; psikoloji disiplininin eğitim, bilim ve profesyonel alanlarda bir araya gelmesi, sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesinin yanı sıra hastalıktan korunmayı, sağlık ve hastalığın biyolojik, psikolojik ve sosyal nedenlerini, hastalıklar, travma ve felaketlerle baş etme mekanizmalarının ve kötü alışkanlıkların nasıl değiştirileceği konularının verildiği derstir
DERSİN ÖN KOŞULLARI


DERSİ İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER

Bu derste;
1. Psikolojinin etkilerini ayırt etmek,
2. Kişilik özelliklerini ayırt etmek,
3. Duyguları kontrol altına almak,
4. Hasta /yaralı ve yakınlarına psikolojik destek sağlamak,
5. Afet ve travmalarda psikolojik destek sağlamak
yeterlikleri kazandırılacaktır.

DERSİN İÇERİĞİ
1. Psikoloji
2. Sağlık Psikolojisinin Çalışma Alanları
3. Organizma ve Çevre
4. Algı
5. Bilinç
6. Öğrenme ve Bellek
7. Kişilik ve Gelişim Dönemleri
8. Kendini Gerçekleştirme
9. Davranış Bozuklukları
10. Öfke
11. Kaygı (Anksiyete) ile Baş Etme
12. Çatışma
13. Sorun Çözme
14. Zaman Yönetimi ve Teknikleri
15. Pediatrik Hastalara Psikolojik Destek
16. Geriatrik Hastaya Psikolojik Destek
17. Sosyal Hizmete Muhtaç Hasta ve Yaralılara Psikolojik Destek
18.  Kayıplarda Psikolojik Destek
19. Hasta, Yaralı ve Yakınlarının Tedavi Sürecine Katılımı
20. Felaketlerde Psikolojik Yaklaşım
21. Travmalarda Psikolojik Yaklaşım
22. Saldırgan ve Ajite Hastaya Yaklaşım
23. Tükenmişlik sendromu konularını içermektedir.
YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney similasyon vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM
Derste kazandırılacak yeterliklere uygun ders laboratuarı, kütüphane, internet, bireysel öğrenme ortamları vb

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.