Megep Alanlari-Modülleri

Anatomi Ve Fizyoloji Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Anatomi Ve Fizyoloji Dersi Megep Modülleri

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ  Vücudun temel yapısı ile vücudu oluşturan organ ve sistemlerin yapı ve işlevleri ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, vücudun temel yapısı, hareket, sinir, endokrin, dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri, vücut sıvıları, elektrolitleri ve kan ile duyu organlarının yapı ve işlevlerini ayırt etme ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler
Vücudun Temel Yapısı 40/16 Vücudun temel yapısını ayırt etmek
Hareket Sistemi 40 /24 Hareket sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek
Sinir Sistemi 40 /16 Sinir sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek
Endokrin Sistem 40 /8 Endokrin sistemin yapı ve işlevlerini ayırt etmek
Vücut Sıvıları, Elektrolitleri ve Kan 40 /8 Vücut sıvıları, elektrolitleri ve kanın yapı ve işlevlerini ayırt etmek
Dolaşım Sistemi 40 /24 Dolaşım sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek
Solunum Sistemi 40 /16 Solunum sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek
Sindirim Sistemi 40 /16 Sindirim sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek
Boşaltım Sistemi 40 /8 Boşaltım sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek
Üreme Sistemi 40 /16 Üreme sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek
Duyu Organları 40 /16 Duyu organlarının yapı ve işlevlerini ayırt etmek

İndirmek istediğiniz modulun üzerinde farenin sağ tuşuna basarak " Hedefi Farklı Kaydet " seçeneğine tıklayarak modulü, bilgisayarınızda istediğiniz yere kaydedebilirsiniz

FOET Kodu Modül Adı Modül Durum
720 Boşaltım Sistemi Hazır / İndir
720 Dolaşım Sistemi Hazır / İndir
720 Duyu Organları Hazır / İndir
720 Endokrin Sistem Hazır / İndir
720 Hareket Sistemi Hazır / İndir
720 Sindirim Sistemi Hazır / İndir
720 Sinir Sistemi Hazır / İndir
720 Solunum Sistemi Hazır / İndir
720 Üreme Sistemi Hazır / İndir
720 Vücudun Temel Yapısı Hazır / İndir
720 Vücut Sıvıları, Elektrolitleri Ve Kan Hazır / İndir

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ

MODÜL ADI
VÜCUDUN TEMEL YAPISI
HAREKET SİSTEMİ
SİNİR SİSTEMİ
ENDOKRİN SİSTEM
VÜCUT SIVILARI, ELEKTROLİTLERİ VE KAN
DOLAŞIM SİSTEMİ
SOLUNUM SİSTEMİ
SİNDİRİM SİSTEMİ
BOŞALTIM SİSTEMİ
ÜREME SİSTEMİ
DUYU ORGANLARI

DERSİN AMACI
Anatomi ve Fizyoloji dersinin amacı; öğrenciye, vücudun temel yapısını, hareket, sinir ve endokrin sistemleri, Vücut sıvıları, elektolitleri ve kan, dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım, üreme sistemleri ile duyu organlarının yapı ve işlevlerini bilme yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
DERSİN TANIMI
Öğrencinin mesleki gelişimine yararlı olabilecek, vücudun temel yapısını, vücudu oluşturan organ ve sistemlerin yapı ve işlevlerini tanıtan mesleki bilgi ve becerilerin verildiği derstir.
DERSİN ÖN KOŞULLARI
Dersin ön koşulu yoktur
DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER
Öğrenciye, dersin sonunda;
1. Vücudun temel yapısını ayırt etmek
2. Hareket sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek
3. Sinir sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek
4. Endokrin sistemin yapı ve işlevlerini ayırt etmek
5. Vücut sıvıları, elektrolitleri ve kanın yapı ve işlevlerini ayırt etmek
6. Dolaşım sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek
7. Solunum sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek
8. Sindirim sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek
9. Boşaltım sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek.
10. Üreme sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek
11. Duyu organlarının yapı ve işlevlerini ayırt etmek
 yeterlilikleri kazandırılacaktır.
DERSİN İÇERİĞİ
1. Anatomi ve Fizyolojiye Giriş
2. Hücre
3. Doku, Organ ve Sistemler
4. Kemik ve İskelet
5. Baş Kemikleri
6. Gövde Kemikleri (Ossa Truncus)
7. Üst Ekstremite Kemikleri (Ossa Membri Superioris)
8. Alt Ekstremite Kemikleri (Ossa Membri İnferioris)
9. Eklemler
10. Kaslar
11. Merkezi Sinir Sistemi
12. Periferik Sinir Sistemi
13. Endokrin Sistem
14. Endokrin Bezler ve Hormonları
15. Vücut Sıvıları ve Elektrolitler
16. Kanın Yapısı ve İşlevleri
17. Kalbin Yapı ve İşlevleri
18. Damarlarının Yapısı ve İşlevleri
19. Dolaşım Çeşitleri ve Özellikleri
20. Solunum Yollarının Yapı ve İşlevleri
21. Akciğerler (Pulmones) Yapı ve İşlevleri
22. Solunum Sistemi Mekanizması ve Fizyolojisi
23. Sindirim Kanalı
24. Sindirime Yardımcı Organ ve Bezler
25. Böbreklerin Yapı ve Fonksiyonları
26. Üreter, Mesane, Ürethranın Yapı ve İşlevleri
27. Erkek Üreme Organları
28. Kadın Üreme Organları
29. Üreme Sistemi Fizyolojisi
30. Beş Duyu (Duyu Organları -Organo Sensium)
31. İşitme ve Denge Organı
32. Koku Organı
33. Dokunma Organı
34. Tat Organı
konularını içermektedir.
YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney simülasyon vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM
ORTAMI VE DONANIM
Ortam: Anatomi ve Fizyoloji için gerekli araç gereç ekipmanın bulunduğu teknik sınıflar, kütüphane, internet gibi bireysel öğrenme ortamları
Donanım: Teknik sınıflarda; vücut bölümleri ve sistemlerinin tanıtımı için insan iskelet ve maketleri, organ maketleri, anatomi atlası, eğitim posterleri, afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, tepegöz, cd ve slayt gösterileri v.b. sağlanmalıdır.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.