Megep Alanlari-Modülleri

Anestezi 2 Dersi Megep Modülleri (Güncel)

Anestezi 2 Dersi Megep Modülleri

ANESTEZİ II Anestezi öncesi ve anestezi uygulaması için hazırlık yapma, hastayı monitörize etme, yüz maskesi ile ventilasyon yaptırma, indüksiyon, endotrakeal entübasyon, anestezi cihazını kullanma ve bakımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, anestezi öncesi ve anestezi uygulaması için hazırlık yapma, hastayı monitörize etme, yüz maskesi ile hastaya ventilasyon yaptırma, indüksiyon uygulama, endotrakeal entübasyon yapma, anestezi cihazını kullanma ve anestezi cihazını bakımını yapma ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler
Anestezi Öncesi Hazırlık 40/8 Anestezi öncesi hazırlık yapmak
Genel Anestezi Uygulaması İçin Hazırlık 40/16 Genel anestezi uygulaması için hazırlık yapmak
Hastanın Monitörizasyonu 40/16 Hastayı monitörize etmek
Yüz Maskesi ile Ventilasyon 40/16 Yüz maskesi ile hastaya ventilasyon yaptırmak
İndüksiyon 40/16 İndüksiyon uygulamak
Endotrakeal Entübasyon 40/16 Endotrakeal entübasyon yapmak
Anestezi Cihazını Kullanma 40/16 Anestezi cihazını kullanmak
Anestezi Cihazının Bakımı 40/16 Anestezi cihazının bakımını yapmak

İndirmek istediğiniz modulun üzerinde farenin sağ tuşuna basarak " Hedefi Farklı Kaydet " seçeneğine tıklayarak modulü, bilgisayarınızda istediğiniz yere kaydedebilirsiniz

FOET Kodu Modül Adı Modül Durum
723 Anestezi Cihazını Kullanma Hazır / İndir
723 Anestezi Cihazının Bakımı Hazır / İndir
723 Anestezi Öncesi Hazırlık Hazır / İndir
723 Endotrakeal Entübasyon Hazır / İndir
723 Genel Anestezi Uygulaması Için Hazırlık Hazır / İndir
723 Hastanın Monitörizasyonu Hazır / İndir
723 İndüksiyon Hazır / İndir
723 Yüz Maskesi Ile Ventilasyon Hazır / İndir

ANESTEZİ II DERSİ
MODÜL ADI
ANESTEZİ ÖNCESİ HAZIRLIK
GENEL ANESTEZİ UYGULAMASI İÇİN HAZIRLIK
HASTANIN MONİTÖRİZASYONU
YÜZ MASKESİ İLE VENTİLASYON
İNDÜKSİYON
ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON
ANESTEZİ CİHAZINI KULLANMA
ANESTEZİ CİHAZININ BAKIMI

DERSİN AMACI
Bu ders ile öğrenciye, anestezi öncesi hazırlık  yapmak, genel anestezi uygulaması için hazırlık yapmak,  hastayı monitörize etmek, yüz maskesi ile ventilasyon yapmak,  indüksiyon uygulamak, endotrakeal entübasyon yapmak, anestezi cihazını kullanmak ve anestezi cihazının bakımını yapmak  ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

DERSİN TANIMI
Anestezi II dersi; anestezi öncesi hazırlık  yapma, genel anestezi uygulaması için hazırlık yapma, hastayı monitörize etme, yüz maskesi ile ventilasyon yaptırma,  indüksiyon ve endotrakeal entübasyon uygulama, anestezi cihazını kullanma ve anestezi cihazının bakımını yapma  ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.
DERSİN ÖN KOŞULLARI
“Anestezi I” ve  “Anatomi ve Fizyoloji” derslerini başarı ile tamamlamış olmak.

DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER
Öğrenciye dersin sonunda;
1. Anestezi öncesi hazırlık yapmak
2. Genel anestezi uygulaması için hazırlık yapmak
3. Hastayı monitörize etmek
4. ile Yüz maskesi ile hastaya ventilasyon yaptırmak
5. İndüksiyon uygulamak
6. Endotrakeal entübasyon yapmak
7. Anestezi cihazını kullanmak
8. Anestezi cihazının bakımını yapmak
yeterlikleri kazandırılacaktır.

DERSİN İÇERİĞİ

Bu ders;
1. Fiziki Hazırlık
2. Psikolojik Hazırlık
3. Hasta Hakları ve Yasal Hazırlık
4. Genel Anestezi Uygulamasında Kullanılacak Malzemelerin Hazırlığı
5. Hastanın Genel Anestezi Uygulamasına Hazırlığı
6. Monitör
7. Monitör Bağlantıları
8. Airway Yerleştirme
9. Yüz Maskesi ile Ventilasyon
10. Solunumsal Değerlerin Kontrolü
11. Airway Çıkarma
12. İntravenöz İndüksiyon
13. İnhalasyon İndüksiyonu
14. İntramüsküler ve Diğer İndüksiyon Yolları
15. Endotrakeal Entübasyon İçin Laringoskop Yerleştirme
16. Oral (Orotrakeal) Entübasyon
17. Nazal (Nazotrakeal) Entübasyon
18. Laringeal Maske Airway (LMA) Yerleştirme
19. Anestezi Cihazının Kontrolü
20. Anestezi Cihazını Test Etme
21. Anestezi Cihazını Kullanma
22. Anestezi Cihazını Kapatma
23. Anestezi Cihazının Yüzey Dezenfeksiyonu
24. Su Tutucunun Bakımı
25. Anestezi Devresinin/Sisteminin Dezenfeksiyonu
26. Bakteri Filtresinin Değiştirilmesi
27. Absorberin Bakımı
28. Solunum Sistemi Bileşenlerinin Bakımı
29. Oksijen Sensörü Değiştirilmesi
30. Akış Sensörlerinin Değiştirilmesi
31. Atık Gaz Sisteminin Dezenfeksiyonu
Konularını içermektedir.

EĞİTİM -ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM
Ortam: Kütüphane, internet, bireysel öğrenme ortamları vb.
Donanım: Anesteziye II dersi  için gerekli araç gereç ekipman, cihaz ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar, ameliyathane, yoğun bakım ve reanimasyon bölümleri.
 

 

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.