Google Arama

Megep Alanlari-Modülleri

Aradığınızı bulamadınız mı ? Buradan aramayı deneyin!!

 

MODÜLLER

Öğretim-Çerçeve Programları

.Kurul Kararları ( Megep Sitesindeki kararlar)

KURUL KARARLARI
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.03.2013 tarih ve 18 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri 10, 11 ve 12. sınıflara ait olup 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul kararını indirmek için tıklayınız.
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.08.2012 tarih ve 138 sayılı kurul kararı ile Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Çevre Sağlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Alanlarına ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çevre Sağlığı, Acil Sağlık Hizmetleri, Tıbbi Laboratuvar, Diş Protez, Ortopedik Protez ve Ortez, Radyoloji, Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Anastezi ve Reanimasyon Alanlarına ait Çerçeve Öğretim Programlarında 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıftan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır. Kurul kararını indirmek için tıklayınız.
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.08.2012 tarih ve 135 sayılı kurul kararı ile Tekstil Teknolojisi Alanlarına ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programlarında 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren 10. sınıftan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır. Kurul kararını indirmek için tıklayınız.
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.08.2012 tarih ve 134 sayılı kurul kararı ile İkili Meslek Eğitim Tekstil Teknolojisi, Seramik ve Cam Teknolojisi ile Metalurji Alanlarına ait Haftalık Ders Çizelgelerinin 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren I. yıldan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır. Kurul kararını indirmek için tıklayınız.
  • İKİLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ
    • İkili Mesleki Eğitim Merkezi Haftalık Ders Çizelgelerini indirmek için tıklayınız.

Acil Sağlık Hizmetleri Öğretim Programları

Acil Sağlık Hizmetleri Öğretim Programları

 

Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki gelişimi, o ülkedeki nitelikli ve eğitimli iş gücüne sahip bireylerin varlığı ile ilişkilidir. Günümüzde sağlık sektöründe hizmetin gereğine uygun yetiştirilmiş ara meslek elemanına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı, modüler yapıda hazırlanmıştır. Söz konusu modüler öğretim programı ile öğrencilerimizin acil sağlık hizmetleri alanında uluslararası standartlarda gerekli mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan uzman ve alan öğretmenleri, sektör ve meslek kuruluşları temsilcileri, çeşitli meslek elemanları ile iş birliği yapılarak hazırlanmıştır.

 

Söz konusu modüler programın ülkemizde uygulanması ile bilim ve teknolojik gelişmelerle uyumlu, beceri düzeyi yüksek, üretken, nitelikli sağlık elemanı yetiştirilmesine katkıda bulunulacaktır. Böylece Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilecek, acil sağlık hizmetleri alanında ülkemizin ihtiyacı olan meslek elemanlarının yetiştirilmesi sağlanacaktır.

 

DİKKAT ! İLgili Kurul kararları neticesinde, Haftalık DErs Çizelgelerinde değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler kademeli olarak uygulanacağından,2013-2014 Eğitim Öğretim yılında öğrencinin devam edeceği sınıf seçilerek indirilecek dokumanlar sadece o sınıf için kullanılacaktır

9. Sınıf

 

indir
9. Sınıf İçin Haftalık Ders Çizelgeleri
 
indir
9. Sınıf İçin Çerçeve Öğretim Programı
 
indir
9-10. Sınıf İçin Yeterlik Tabloları
 
indir
9-10. Sınıf İçin Ders Bilgi Formları
 
- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07.06.2013 tarih ve 52 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarının 9. Sınıflarına ait Haftalık Ders Çizelgeleri kurul kararını indirmek için tıklayınız.

10. Sınıf

 
indir
10. Sınıf İçin Haftalık Ders Çizelgeleri
 
indir
10. Sınıf İçin Çerçeve Öğretim Programı
 
indir
9-10. Sınıf İçin Yeterlik Tabloları
 
indir
9-10. Sınıf İçin Ders Bilgi Formları
 
- 28.03.2013 tarihli ve 18 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları  Haftalık Ders Çizelgeleri 10, 11 ve 12. sınıflara ait olup 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul kararını indirmek için tıklayınız.

11-12. Sınıf

 
 
indir
11-12. Sınıf İçin Haftalık Ders Çizelgeleri
 
indir
11-12. Sınıf İçin Çerçeve Öğretim Programı
 
indir
11-12. Sınıf İçin Yeterlik Tabloları
 
indir
11-12. Sınıf İçin Ders Bilgi Formları
 
- 31.08.2012 tarih ve 142 sayılı 'Ortaöğretim Mesleki Gelişim Dersi Çerçeve Öğretim Programında Değişiklik Yapılması' Kurul Kararı ile 'Mesleki Gelişim' dersi modüllerinde ve Ders Bilgi Formlarında değişiklik yapılmıştır. İlgili kararı indirmek için tıklayınız.

Ahsap Teknolojisi Tanıtımları

Günümüzde Ahşap Teknolojisi Alanında üretim anlayışı, değişen dünyada ve gelişen müşteri istekleri doğrultusunda çok hızlı bir değişim içine girmiştir. Değişik ham ve mamul maddeler, yeni teknolojiler bu değişimin ve gelişimin içinde yerlerini almışlardır. Ham ve mamul maddeleri işleyebilmek, müşteri memnuniyetini sağlayabilmek ve kaynakları hesaplı harcayabilmek için nitelikli ve eğitimli insanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Zamanın değerli, kaynakların çok önemli olduğu günümüzde eğitilmiş insan gücü, göz ardı edilemeyecek kadar önem taşımaktadır.

MEGEP kapsamında Ahşap Teknolojisi Alanı altında mobilya imalatı, mobilya döşeme imalatı, ahşap üst yüzey, ahşap süsleme, ahşap iskelet imalatı, ahşap doğrama imalatı dallarında öğretim programı hazırlanmıştır. Ahşap Teknolojisi Alanı Programı, sektör ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmış geniş kapsamlı bir programdır. MEGEP kapsamında Ahşap Teknolojisi Alanı Programının hazırlanmasında, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri, sektör temsilcileri, üniversitelerden alan uzmanları ve meslek elamanları ile iş birliği içinde çalışılmıştır.

GİRİŞ

Ülkemizde son yıllarda yapılan bütün çalışmalarda Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve Avrupa Birliği ile bütünleşmesi hedeflenmiştir. Günümüzde yaşanan hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler ve uluslararası pazarlardan pay kapma yarışı, ülkelerininsan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur.Ahşap teknolojisi, sağladığı istihdam imkânı, üretim sürecinde yarattığı katma değer geliri ve uluslararası ticaretteki ağırlığı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalı olmuştur. Ahşap teknolojisi meslek alanındaki eğitim; günün müşteri isteklerine cevap verebilecek, kaynakları ve zamanı verimli kullanabilen, kendini mesleki gelişimlerin gerisinde bırakmayacak nitelikli insan gücünü yetiştirmek için gelişen eğitim teknolojilerini ve metotlarını kullanarak faaliyetini sürdürmektedir. Günümüzde meslekler, kendi alt şubelerini oluşturup bunları adeta birer bağımsız meslek gibi ortaya koymaktadırlar. Bu değişimden Ahşap Teknolojisi Alanı da etkilenmiş ve kendi alt dallarını oluşturmuştur. Ahşap Teknolojisi Alanında çalışacak orta kademe teknik insan gücü, mesleki yeteneklerin ve yeterliklerinin yanı sıra diğer meslek alanındaki kişilerle sürekli iletişim hâlinde ve grup çalışmasına yatkın kişiler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ahşap Teknolojisi Alanı işlevsel değerleri ile mekânların kullanılırlığını sağlayan, estetik değeriyle, yaşadığımız ve çalıştığımız mekânların sıcak ve renkli bir ortam hâline gelmesini amaçlar. Bu alanda sanatı ve tekniği birleştiren ürünler ortaya çıkmaktadır.Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler giderek şirketleşmekte ve bu alanda çok sayıda elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Sektör, ülkemizde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünümdedir. Son yıllarda büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmıştır. Müşteri ilişkileri, ürün bilgisi, uluslararası ticaret, iş organizasyonu, tasarım, lojistik, danışmanlık, pazarlama ve bilgi/iletişim sistemleri konusundakişilerin sahip olması gereken mesleki gereklilikler artmakta ve bu gereklilikler ürün ağırlıklı sistemlerden hizmet ağırlıklı sistemlere doğru bir yönelme eğilimi göstermektedir.

MEGEP kapsamında Ahşap Teknolojisi Alanı programında hazırlanan;

1. Mobilya İmalatı,

2. Mobilya Döşeme İmalatı,

3. Ahşap Üst Yüzey İşlemleri,

4. Ahşap Süsleme,

5. Ahşap İskelet İmalatı,

6. Ahşap Doğrama İmalatı dalları yer almaktadır.

Program geliştirme sürecinin her aşamasında, İŞKUR, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek eğitim kurumları, üniversiteler, alanda faaliyet gösteren sektörler vb. kurumlarla iş birliği yapılmıştır. Bu kuruluşların eğitim sorumluları ve çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş ve onların katkıları sağlanmıştır. Böylelikle sektör beklentileri programa yansıtılmıştır. Bu doğrultuda Ahşap Teknolojisi Alanı ve altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan program hazırlamak hedeflenmiştir.

Adalet Programı Öğretim Programları

Adalet Programı Öğretim Programları

DİKKAT ! İLgili Kurul kararları neticesinde, Haftalık DErs Çizelgelerinde değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler kademeli olarak uygulanacağından,2013-2014 Eğitim Öğretim yılında öğrencinin devam edeceği sınıf seçilerek indirilecek dokumanlar sadece o sınıf için kullanılacaktır

9. Sınıf

indir
9. Sınıf İçin Haftalık Ders Çizelgeleri
 
- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07.06.2013 tarih ve 52 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarının 9. Sınıflarına ait Haftalık Ders Çizelgeleri kurul kararını indirmek için tıklayınız.

10. Sınıf

indir
10. Sınıf İçin Haftalık Ders Çizelgeleri
 
indir
10. Sınıf İçin Çerçeve Öğretim Programı
 
indir
10-11-12. Sınıf İçin Yeterlik Tabloları
 
indir
10-11-12. Sınıf İçin Ders Bilgi Formları
 
- 28.03.2013 tarihli ve 18 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları  Haftalık Ders Çizelgeleri 10, 11 ve 12. sınıflara ait olup 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul kararını indirmek için tıklayınız.

11-12. Sınıf

 
indir
11-12. Sınıf İçin Haftalık Ders Çizelgeleri
 
indir
11-12. Sınıf İçin Çerçeve Öğretim Programı
 
indir
10-11-12. Sınıf İçin Yeterlik Tabloları
 
indir
10-11-12. Sınıf İçin Ders Bilgi Formları
 
- 31.08.2012 tarih ve 142 sayılı 'Ortaöğretim Mesleki Gelişim Dersi Çerçeve Öğretim Programında Değişiklik Yapılması' Kurul Kararı ile 'Mesleki Gelişim' dersi modüllerinde ve Ders Bilgi Formlarında değişiklik yapılmıştır. İlgili kararı indirmek için tıklayınız.
 
 

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretim Programı

Adalet Programı Öğretim Programları

DİKKAT ! İLgili Kurul kararları neticesinde, Haftalık DErs Çizelgelerinde değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler kademeli olarak uygulanacağından,2013-2014 Eğitim Öğretim yılında öğrencinin devam edeceği sınıf seçilerek indirilecek dokumanlar sadece o sınıf için kullanılacaktır

9. Sınıf

 
indir
9. Sınıf İçin Haftalık Ders Çizelgeleri
 
- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07.06.2013 tarih ve 52 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarının 9. Sınıflarına ait Haftalık Ders Çizelgeleri kurul kararını indirmek için tıklayınız

10. Sınıf

 
indir
10. Sınıf İçin Haftalık Ders Çizelgeleri
 
indir
10. Sınıf İçin Çerçeve Öğretim Programı
 
indir
10-11-12. Sınıf İçin Yeterlik Tabloları
 
indir
10-11-12. Sınıf İçin Ders Bilgi Formları
 
- 28.03.2013 tarihli ve 18 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları  Haftalık Ders Çizelgeleri 10, 11 ve 12. sınıflara ait olup 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul kararını indirmek için tıklayınız.

11-12. Sınıf

 
 
indir
11-12. Sınıf İçin Haftalık Ders Çizelgeleri
 
indir
11-12. Sınıf İçin Çerçeve Öğretim Programı
 
indir
10-11-12. Sınıf İçin Yeterlik Tabloları
 
indir
10-11-12. Sınıf İçin Ders Bilgi Formları
 
- 31.08.2012 tarih ve 142 sayılı 'Ortaöğretim Mesleki Gelişim Dersi Çerçeve Öğretim Programında Değişiklik Yapılması' Kurul Kararı ile 'Mesleki Gelişim' dersi modüllerinde ve Ders Bilgi Formlarında değişiklik yapılmıştır. İlgili kararı indirmek için tıklayınız.
 

Dost Siteler: Bursa Rehberi Mardin Rehberi Zengin Ofis Öylesine Megep

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.