Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Harita ve Tapu Kadastro Alanı Tanıtımı

 HARİTA-TAPU-KADASTRO Harita-Tapu-Kadastro alanı; arazi ölçümü, harita çizimi ve hesaplamaları yapma, tapu siciline konu olan her türlü işlemi yapma, taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleme, hukuki durumlarını tespit etme ve yapılan kadastroyu yenileme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Yeryüzündeki arazi, ev, arsa, orman, maden gibi hareket edemeyen, bir yerden başka bir yere taşınamayan doğal ve yapay tesislere “taşınmaz mal” denir. İşte bu doğal ve yapay tesislerin haritacılık ölçüm cihazlarıyla ölçülmesi, belirli oranlarda küçülterek bir altlığa çizilmesi işlemini yapan meslek elemanlarına haritacı denir. Taşınmaz mallara, özel kişiler sahip olabildiği gibi şirketler, vakıflar veya devlet de sahip olabilir. Bu sahiplik durumuna ise mülkiyet hakkı denir. Haritacıların ölçtüğü taşınmaz malların sınırlarını, geometrik şekillerini ve sahibini (mülkiyet bilgilerini) belirleme işlemlerinin tümünü yapan meslek elemanlarına kadastrocu denir. Taşınmaz mallara ait bilgilerin devlet güvencesi altındaki bir kayıt sistemine alınmasına ise tapuculuk denir.

 

Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Kadastro işlemlerinin özelleştirilmesi ve hızla gelişen inşaat sektörü ülkemizde harita ve kadastro ara eleman ihtiyacını artırmıştır.

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar

 

 Haritacılık,  Tapuculuk,  Kadastroculuk dallarının eğitimi verilmektedir.

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları

Meslek eğitimi, meslek liselerinin Harita-Tapu-Kadastro alanında diploma programında verilmektedir. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.

 

HARİTA-TAPU-KADASTRO

 

51

 

Lise öğrenimlerini bu alanda tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan öğrenciler, Harita-Tapu-Kadastro alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilir ve meslek yüksekokullarını başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından yapılan “Dikey Geçiş Sınavı”nda başarılı oldukları takdirde, alanları ile ilgili dört yıllık fakültelerde de öğrenim görebilirler. Ayrıca YGS ve LYS sınavında başarılı olanlar diğer yükseköğrenim kurumlarını tercih edebilirler.

 

Harita ve inşaat sektöründe harita teknisyeni olarak görev yapan elemanlar şantiye şefliği görevine terfi edebilirler. İki yıllık yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra kamu kurumlarında ve özel sektörde harita teknikeri, topoğraf olarak büro ve arazi işlerinde çalışırlar. Dört yıllık öğrenim programından mezun olduklarında çalıştıkları kurumlarda harita mühendisi unvanıyla yönetim kademelerinde üst görevlere atanabilirler. Kendi bürolarını da açabilirler.

 

Tapu ve kadastro teknisyenleri sınavsız geçiş yaparak iki yıllık yükseköğrenimden mezun oldukları takdirde kendi kurumlarında hizmet sürelerine bağlı olarak müdür yardımcılığı, kadastro şefi, şef, kadastro üyesi, kontrol memuru kadrolarına atanabilirler. İşletme müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, kurs müdürü, bilgi işlem müdürü, şube müdürü, tapu sicil müdür yardımcısı, kadastro müdür yardımcısı, hukuk müşaviri, APK uzmanı, uzman, eğitim uzmanı, araştırmacı ve çözümleyici kadrolarına atanabilmek için en az dört yıllık yükseköğrenimden mezun olmaları gerekmektedir.

 

Haritacılık ve kadastroculukta işler, genel olarak kısmen büroda ve kısmen arazi ortamında yürütülür. Çalışmalar çoğunlukla açık havada ve değişik iklim koşullarında yapılır. Bu meslek elemanları harita mühendisleri, kamu kurumlarında kontrol mühendisleri ve birbirleri ile iletişimde bulunur. Tapuculukta ise çalışma ortamı tapu daireleridir. Tapuda çalışanlar tapu sicil müdürleri, şube müdürleri ve hukukçularla iletişimde bulunur.

 

52

 

Meslek elemanları arazi çalışmalarında arazi ve hava koşullarına göre giyinmeli ve gerekli iş güvenliği tedbirlerini almalıdır.

 

Haritacılık ve kadastroculuk mesleğini seçenlerin seyahat engellerinin bulunmaması gerekir. Arazi çalışmaları genellikle gün ışığının olduğu saatlerde yapılır. Şehir dışı çalışmalarda, şantiyelerde ve otellerde konaklamak gerekebilir.

 

53

 

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ Hasta, yaşlı ve engelli bakım elemanının sahip olması gereken iletişim, temel sağlık, vücut mekaniği, hasta, yaşlı ve engelli bakım hizmetleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar

 

 Yaşlı Bakımı,  Hasta Bakımı,  Engelli Bakımı dallarında eğitim verilmektedir.

 

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları

 

Meslek liselerinin Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olanlar, “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları mevcuttur. Huzurevleri, bakımevleri, evde bakım, yaşlı dinlenme evleri, hastaneler, polikliniklerde çalışma olanakları vardır. Kurumlarda çalışırken asgari ücret ve sigorta ile çalışmakta, evde bakımda ise istedikleri ücreti talep edebilmektedirler.

 

Kişisel bilgi ve beceriye bağlı olarak işsiz kalma riski yoktur. Özellikle kurumlarda belgeli eleman çalıştırma zorunluluğu olduğu için kurumlar tarafından tercih edilmektedirler.

 

 

 

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.