İletileri Göster - teknik

Reklamlar

Reklamlar

İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Mesajlar - teknik

Sayfa: [1] 2 3 ... 159
1
Elektronik Akış Ölçümü Nasıl Yapılır Nasıl Çalışır

ELEKTRONİK AKIŞ ÖLÇÜMÜ
Bu kategorideki akış ölçerler ya elektronik esaslıdır ya da ana uyarlama bir elektronik
cihaz yardımı ile olmaktadır.
Bu kısımda tartışılan akış ölçerler son 5 yıl içinde çok önemli geliştirmelerden
geçmişlerdir, ve açıklanan teknikler akış ölçme uygulamalarında gelişen bir alanı
oluşturmaktadır. Bu teknikler elektromanyetik akış ölçerler, ultrasonik akış ölçer, salınımlı
akış ölçerler ve çapraz korelasyon tekniklerini içerir.
2.1. Elektromanyetik Akış Ölçümü
Elektromanyetik akış ölçümü faraday kanununu esas alır. Elektromanyetik akış ölçer
sıvıyı iletken olarak kullanır.


2
1. AKIŞ ÖLÇÜMÜ
 Akışın ölçümü, malzemenin bir yerden bir yere taşınmasına gereksinme gösteren herhangi bir işlemde kullanılan bir yöntemdir (örneğin; yakıtın bir karayolu tankerinden bir garaj deposuna kütlesel aktarılması). Ölçüm, bir malzeme akışının niceliğini belirtmek için ya da bir akış debisi oluşturmak ve onu kontrol altında tutmak için kullanılır. Çoğu üretimlerde fabrika verimi akışın ölçülebilme ve hassas olarak kontrol altında tutulabilmesine bağlıdır, Bununla beraber bir akış ölçüm düzeni uygulanacaksa, bu ölçüm düzeni üretime ya da ölçülecek gerekçeye uygun ve aynı zamanda yeterli olmalıdır.

Akış Ölçümü Neden Önemlidir Nerelerde Kullanılır

Bu gün hayatımızda bir çok akışkan kullanılmaktadır. Elbette bunların en başında su gelir. Sonrasında petrol gaz türevleri ölçümü, İçeceklerin ölçümü basınç ölçümü gibi bir çok alanda akışkan ölçümü yapılmaktadır.

1.1. Akış Türleri
Akışın hızına göre akış çeşitlendirilir. Bu türler, laminar (Düzgün) ve türbülanslı (girdaplı) akıştır.
Bir akışkan içinde laminar akış, doğal bir olay olup en iyi olarak örnekle tanımlanır. Reynolds bu konu üzerinde çok çalışmıştır.
Şekil 1.2. laminar akışın prensibini göstermektedir.
Hız, büyüklük ve yün olarak akışkanın her noktasında aynıdır (Sadece laminar akış için doğrudur.).
Düz bir cam boru içerisinde akan bir miktar su içerisine, bir miktar boyanmış sıvı lifi sokulmuştur. Tüm akışkan taneciklerinin akış yolu, boru duvarına paralel olacaktır. Bu nedenle boyanmış sıvı, sanki boru içerisinde başka bir boru varmış gibi, bir doğru üzerinde hareket edecektir. Ancak bu durum hız ve viskoziteye bağımlıdır ve hız arttıkça bir noktaya (kritik hıza) erişilir. Bu nokta boyanmış sıvının dağılmaya ve taşıyıcı sıvıya karışmaya başladığı görülür. Bu noktada sıvı taneciklerinin hareketi boru duvarlarına tam paralel değil, enine (çapraz) bir hıza sahiptir.
Şekil 0.2: Reynolds deneyi gösterimi

Akış modelinin bu biçimine türbülanslı akış denir. Özetleyecek olursak, kritik hızın altındaki hızlar için akış laminer olarak tanımlanır; kritik hızın üstündeki hızlar için ise akış türbülanslı olarak tanımlanır. Bu durum pratikte en yaygın görülen durumdur.
Reynolds bu verileri boyutsuz bir biçimde formüle etmiştir:


urada, Re Reynolds sayısı, D tesisatın geçit çapı, v hız, ? akış yoğunluğu, ? akışkanın mutlak viskozitesidir. Eğer Reynolds sayısı 2000'den küçük ise, borular içinde sıvı akışının laminer ve eğer 4000'den büyük ise türbülanslı olması beklenir. Bu değerler arasındaki bölge kritik bölgedir. Eğer sistemler aynı Reynolds numarasına sahip ve geometrik olarak benzer iseler, dinamik benzerliğe sahip oldukları söylenir.

3
End. Otomasyon Tek. Al. / Mesleki Gelişim Megep Modülleri
« : 25 Mart 2016, 23:16:23 »
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ MEGEP MODÜLLERİ

Öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek; iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, meslek elemanlarının sahip olması gerekli ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Mesleki Gelişim Megep Modülleri
Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlilikler
İletişim 40/8 Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek
Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama 40/8 Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak
Girişimci Fikirler Üretme 40/8 Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler üretmek
Girişimci Fikri Geliştirme 40/8 Girişimci (iş) fikri geliştirmek ve planlamak
İş Kurma ve Geliştirme 40/16 İşletme kurma ve geliştirmeyle ilgili faaliyetleri yürütmek
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/8 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak
Çevre Koruma 40/8 Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak
Problem Çözme 40/8 Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek
Mesleki Gelişim Dersi;

Mesleki Gelişim Megep Modülleri Güncel Megep Modüllerini İndirmek İçin Tıklayınız.

4
Mikrodenetleyici Uygulamaları Modülleri

MİKRODENETLEYİCİ Mikrodenetleyici ile programlama, dijital ve analog işlemler ile mikrodenetleyicide uygulama geliştirme konularının verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye mikrodenetleyici seçerek program yükleme, mikrodenetleyici ile temel giriş çıkış işlemleri, sürücü elemanlarının kontrolünü yapma, analog işlemleri ve ileri seviyede program yapma, mikrodenetleyici devresi kurma ve mikrodenetleyici ile ileri seviye uygulamaları yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Mikrodenetleyici Uygulamaları Modülleri

Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler
Mikrodenetleyici Donanımı 40/32 Yapılacak işe uygun mikrodenetleyici seçerek program yüklemek
Mikrodenetleyici Programlama Temelleri 40 /32 Mikrodenetleyiciyi programlamak
Mikrodenetleyici ile LCD ve Servo Motor Kontrolü 40 /32 Mikrodenetleyici ile LCD ve servo motor kontrolü yapmak
Mikrodenetleyici ile Analog İşlemler 40 /32 Mikrodenetleyici ile analog işlemler yapmak
Çizgi İzleyen Robot Yapımı 40/32 Mikrodenetleyici ile uygulama yapmak
Robot Kol Yapımı 40/32


Mikrodenetleyici Uygulamaları Modülleri Güncel Megep Modüllerini İndirmek İçin Tıklayınız.

5
Otomasyon Teknik Resmi Dersi Megep Modülleri

OTOMASYON TEKNİK RESİM Türk Standartları Enstitüsü ve teknik resim kuralları, norm yazı ve rakamı, temel geometrik çizimler, iz düşümü, görünüş çıkarma, ölçülendirme, kesit ve perspektif görünüş, açınımlar ve ara kesitleri çizme; elektrik-elektronik devre şemaları çizimi ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye standartların belirlediği kurallara uygun çizimler çizip norm yazı yazabilme, elektrik elektronik devre şemalarını okuma ve çizebilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Otomasyon Teknik Resmi Dersi Megep Modülleri
Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Temel Teknik Resim 40/32 Çizim yapmak, norm yazı yazmak Devre Şemaları Çizimi 40/32 Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek

Otomasyon Teknik Resmi Dersi Megep Modülleri Güncel Megep Modüllerini İndirmek İçin Tıklayınız.

6
Otomatik Üretim Dersi Megep Modülleri

OTOMATİK ÜRETİM CAM programı ile CNC’de iş parçası üretme, esnek imalat hücresinin denetimi ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye CAM programı kullanarak CNC ile iş parçası üretme, robot programlama yapma ve esnek imalat hücresinin denetimini yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Otomatik Üretim Dersi Megep Modülleri
Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler
Robot Programlama 40/32 Robot programlama yapmak
CNC Frezenin Programlanması 40/32 CNC frezeyi kullanmak
CNC Tornanın Programlanması 40/32 CNC tornayı kullanmak
CAM 40/32 CAM kodları ile iş parçası üretmek
PLC Robot CNC İletişimi 40/32 CNC robot PLC iletişimini kurmak

Otomatik Üretim Dersi Megep Modülleri Güncel Megep Modüllerini İndirmek İçin Tıklayınız.

Sayfa: [1] 2 3 ... 159