Megep Alanlari-Modülleri

.Alan Tanıtımı Diş Protez(Güncel)

ALANIN TANIMI
Diş protez alanı altında yer alan diş protez teknisyenliği dalının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
ALANIN AMACI
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile sektörün ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMININ TANIMI VE AMACI
DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ Tanımı: Diş hekimi tarafından alınan ağız ölçüsünden elde edilen model üzerinde planlanan tedavi şekline göre diş protez laboratuvarında; tam protez, bölümlü protez, sabit protez, ortodontik apareyler, çene - yüz protezleri yapma ve tamir etme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Diş protez teknisyenliği dalında diş protez teknisyenliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
GİRİŞ KOŞULLARI Yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.
İSTİHDAM ALANLARI
Diş Protez Teknisyenliği dalından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 1. Ağız diş sağlığı merkezlerinde, 2. Kamu ve özel diş protez laboratuvarlarında 3. Hastanelerde (üniversite, devlet ve özel hastanelerin diş protez laboratuvarlarında) diş protez teknisyeni olarak görev yapabilirler.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumlarında uygulanmaktadır. 2. Programın uygulanabilmesi için diş protez alanı standart donanımları ve mesleğin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır. 3. İşletmelerde beceri eğitimi dersi, diş protez teknisyenliği dalı araç gereç ve ekipmanlarının olduğu, diş protez teknisyeninin mesleğini icra ettiği çalışma ortamlarında, iş başında; alan uzmanlarının ve meslek dersi öğretmenlerinin gözetiminde verilmelidir.

EĞİTİMCİLER Yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre; Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenme faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin derslerdeki başarıları belirlenir.
BELGELENDİRME
1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir. 2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Alan/dal programının toplam eğitim süresi, 4 eğitim-öğretim yılıdır. 2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Diş Protez Alanı Haftalık Ders Çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik, ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır. 1. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. 2. Öğrenciler bireysel öğrenmeye teşvik edilir. 3. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder. 4. Öğrencilerin aktif olması sağlanır. 5. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir. 6. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.