Megep Alanlari-Modülleri

.Alan Hakkında Diş Protez(Güncel)

Diş Protez Alanı Hakkında

ÖN SÖZ
Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi, o ülkedeki nitelikli ve eğitimli iş gücüne sahip bireylerin varlığı ile ilişkilidir. Günümüzde sağlık sektöründe hizmetin gereğine uygun yetiştirilmiş meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Diş Protez Alanı Çerçeve Öğretim Programı, modüler yapıda hazırlanmıştır. Söz konusu modüler öğretim programı ile öğrencilerimizin diş protez alanında uluslararası standartlarda gerekli mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Diş Protez Alanı Çerçeve Öğretim Programı, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan uzman ve alan öğretmenleri, sektör ve meslek kuruluşları temsilcileri, çeşitli meslek elemanları ile iş birliği yapılarak hazırlanmıştır.
Söz konusu modüler programın ülkemizde uygulanması ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumlu, beceri düzeyi yüksek, üretken, nitelikli sağlık personelinin yetiştirilmesine katkıda bulunulacaktır. Böylece gençlerimizin; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilecek, sağlık sektöründe ülkemizin ihtiyacı olan meslek elemanı olarak yetiştirilmesi sağlanacaktır.

GİRİŞ
Sağlık meslek liseleri, sağlık sektörünün ihtiyacı olan ara meslek elemanı yetiştiren kurumlar olmaları açısından toplumun sağlık gelişiminde önemli bir rol oynar. Ülkemizdeki sağlık sektöründe teknolojik gelişmeler ve yenilikler hızla artarken eğitimde de farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Sağlık meslek liselerinin Millî Eğitim Bakanlığına devrinden sonra, sektörün beklentilerine cevap verecek standartlarda eleman yetiştirmek, mesleki ve teknik eğitim kurumları ile program formatında birliktelik sağlamak amacıyla yeterliklere dayalı modüler öğretim programı geliştirme çalışmaları başlatılmıştır.
Diş Protez Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nın, sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlanması, ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren mesleki ve teknik eğitim sistemine yeni bir eğitim anlayışı getirmektedir.
Modüler programla, diş protez alanında uluslararası ve ulusal düzeyde, standartlara uygun bir program hazırlanmıştır.
Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aşamasında, iş yaşamının iş gücüne dönük gereksinimlerinin tüm yönleriyle dikkate alınması amacıyla diş protez sektöründe hizmet veren kuruluşlarla karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği gerçekleştirilmiştir.
Program geliştirme sürecinde, diş protez alanında hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarda sektör analizi yapılmıştır. Sektör taraması sonucunda Türkiye genelinde sağlık sektörünün diş protez alanındaki ihtiyaçları ve programdan beklentileri tespit edilmiştir. Bu ihtiyaçlar, program çalışmalarının temelini oluşturmuştur Program; üniversiteler, Sağlık Bakanlığı, ağız ve diş sağlığı merkezleri, diş protez teknisyen odaları, dernek ve laboratuvar temsilcilerinin görüşüne sunularak program çalışmalarına doğrudan katkıları sağlanmıştır. Böylelikle sektör beklentileri programa yansıtılmıştır.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.