Megep Alanlari-Modülleri

.Alan Hakkında Biyomedikal Cihaz Teknolojileri(Güncel)

ÖN SÖZ
Biyomedikal cihaz teknolojileri sektörü, cihaz üreticileri, ithalatçıları, kullanıcıları ve servis sağlayıcılarıyla birlikte ülkeye verdiği hizmetlerle ekonomiye büyük istihdam sağlamaktadır. Sağladığı istihdamda önemli bir payı da servis sağlayıcıları oluşturmaktadır. Servis sağlayıcılarının teknik desteği, dolaylı olarak sağlık ekibine kalite ve verimlilik açısından büyük destek oluşturmaktadır.

Bir bütünün önemli parçaları olarak ekip çalışmasının günümüzdeki önemi daha çok vurgulanmaktadır. Bu nedenlerle hastayı dolaylı olarak etkileyebilecek ya da hastayla bire bir karşı karşıya kalabilecek ara teknik elemanların iyi bir eğitimden geçirilmesi olası birçok olumsuzluğu önlemek için çok önemlidir. Tıp teknolojisinin ve verdiği hizmetlerin baş döndürücü gelişmesine paralel olarak biyomedikal cihaz teknolojileri alanında programların hazırlanması, çok hızlı bir şekilde gelişen sektörde eğitimli yetkin teknik personelin yetiştirilmesi için gereken uygulamalı eğitim açığını giderecek çok önemli bir girişimdir. Bu amaçla biyomedikal cihaz teknolojileri alanı altında “tıbbi görüntüleme sistemleri, tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazları, yaşam destek ve tedavi cihazları, fizyolojik sinyal izleme teşhis ve kayıt cihazları” dallarında öğretim programları hazırlanmıştır. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Alanı Programları, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri, sektör temsilcileri, üniversiteden alan uzmanları ve meslek elemanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.

GİRİŞ Biyomedikal cihaz teknolojileri sektörünün gelişen tıp teknolojileriyle beraber evrensel gelişimi; tüm dünyada ve ülkemizde sürekli değişen, gelişen bir pazar ve rekabet ortamı oluşturmuştur. Bu rekabet ortamında biyomedikal cihazların üretimden sonraki en büyük payını da teknik servis hizmetleri oluşturmaktadır. Gelişen biyomedikal cihaz teknolojileri teknik servis desteğiyle beraber üretim, ithalat, yan sanayi ve sektörleriyle ülke ekonomisine ve hizmet sektörüne katkıda bulunmaya devam edecektir. Ülkemizde (son yıllarda) özel firmaların yanında kurumsal düzeyde biyomedikal cihazların teknik servis desteğinin artırılmasına yönelik Sağlık Bakanlığının da çalışmaları vardır. Bu sektörün ve hizmet gücünün geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Bu amaçla biyomedikal merkezlerinin hastanelerde kurulması ve geliştirilmesi yönünde büyük adımlar atılmaktadır. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı Programı’nda; 1. Tıbbi görüntüleme sistemleri, 2. Tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazları, 3. Yaşam destek ve tedavi cihazları, 4. Fizyolojik sinyal izleme teşhis ve kayıt cihazları dalları yer almaktadır. Ülke çapında yapılan sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda, sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak biyomedikal cihaz teknolojileri alanının meslek dallarına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra bu anketler yurdun değişik bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Mesleklere ilişkin olarak saptanan bu yeterlikler, öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmaktadır. Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aşamasında, iş yaşamının iş gücüne dönük gereksinimlerinin tüm yönleriyle dikkate alınması amacıyla sektörel kuruluşlarla karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği gerçekleştirilmiştir. Program geliştirme sürecinde üniversitelerden uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılmıştır. Sektör taraması ve mesleki yeterliklerin belirlenmesi sırasında sektöre anket uygulanmıştır. Bu anketler sonucunda Türkiye genelinde biyomedikal sektörünün ihtiyaçları ve programdan beklentileri tespit edilmiştir. Bu ihtiyaçlar, program çalışmalarının temelini oluşturmuştur. Program geliştirme sürecinin her aşamasında hastaneler, özel firmalar ve üniversiteler ile iş birliği yapılmıştır. Bu firmaların eğitim sorumluları ve teknik servis ve çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş, bu kişilerin program çalışmalarına katkıları sağlanmıştır. Böylelikle sektör ve yüksek öğretim kurumlarının beklentileri programa yansıtılmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde meslek elemanlarından beklenen yeterlikler, çeşitli araştırmalar ve yerli/yabancı uzman görüşlerine dayanılarak tespit edilmiş, program çalışmalarına aktarılmıştır. Bu doğrultuda biyomedikal cihaz teknolojileri alanı ve altında yer alan mesleklerde uluslararası ve ulusal düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve her düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan program hazırlamak hedeflenmiştir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak sektörün beklentileri doğrultusunda geliştirilen biyomedikal cihaz teknolojileri alanı programı gelişmelere göre sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece tüm gelişme ve yenilikleri kısa sürede programa yansıtmak mümkün olabilecek ve mezunlar kazandıkları mesleki yeterlikleri doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Dolayısıyla biyomedikal cihaz
teknolojileri alanı öğretim programının sektörün ve mesleki eğitim sisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
SEKTÖR
Biyomedikal cihaz teknolojileri sektör olarak oldukça geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine sahiptir. Bu durumda sektörün yapısı gereği birçok disiplini içinde barındıran bir alan olmasının doğal sonucudur. Sektörün ürün ve hizmet yapısı incelendiğinde çok basit tek materyalli bir ürünün imalatı ve bakımı olabileceği gibi çok karmaşık nitelikteki ileri teknoloji ürünü bir cihazın onarımı, bakımı ve kalibrasyonu olabilmektedir. Bu ürün ve hizmet çeşitliliği sektörde dallanmayı da beraberinde getirmektedir. Bu dallanma sektördeki gelişeme ve yeni hizmet taleplerine göre de devam edecektir. Yeni oluşabilecek dallanmalara karşı sektörün hazırlıklı olması kendini sürekli güncel tutup değişimleri önceden kestirerek önlemler alması uluslararası sürecin dışında kalmamak için hayati önem taşımaktadır. Biyomedikal cihaz teknolojileri, özünde insan sağlığı ve yaşam kalitesi açısından son derece önemli hizmetleri gerçekleştirmektedir. Sektör, toplumun bu önemli ihtiyaçlarına cevap verdiği ve verebildiği oranda kendini geliştirebilecektir. Gelecekte biyomedikal cihaz teknolojileri alanında hizmet edecek elemanların yetiştirilmesi ve bu elemanlara ulusal ve uluslararası kabul gören yeterliklerin kazandırılması bu sektörün gelişmesi ve kendi başına yeterli olması açısından son derece önem taşımaktadır.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.