Megep Alanlari-Modülleri

.Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı Tanımı Gerekçesi (Güncel)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ

Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı; kamu ve özel kuruluşlara bağlı hastane, sosyal hizmetler kurumları, ilgili bakanlıkların ilgili birimleri, otel, tatil köyü, huzurevi, misafirhane, öğrenci yurtları, rehabilitasyon merkezleri, temizlik şirketleri, tüketim malları üreten firmalar, hipermarketler, belediyeler, geri dönüşüm tesisleri vb. yerlerde istihdam edilmek üzere ve bu kurumların ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacına cevap verecek bireylerin yetiştirildiği alandır.

Aile ve Tüketici Bilimleri Alanının amacı; birey ve aile kaynaklarının etkin kullanılması, yönetilmesi, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşlanma bilincinin kazandırılması, hava, su, toprak kirliliğinin önlenmesi ile ilgili tedbirlerin alınması, atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümlü ve kazanımlı atıkların kontrolünün yapılması, çevre hizmetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin; üretimi, dağıtımı, seçimi ve iade işlemleri sürecinde sorunların çözümü için tüketicilerin bilgilendirilmesi ile bakım ve refakat ihtiyacı olan çocuk, genç, yaşlı ve engellilerle ilgili hizmetlerin yürütülmesinde etkili bireyler yetiştirilmesidir.

Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı Çerçeve Öğretim Programında;

1. Çevre Hizmetleri

2. Tüketici Hizmetleri

3. Sosyal Hizmetler

4. Ev ve Aile Hizmetleri

dalları yer almaktadır

Öğretim programlarını hazırlama çalışmaları kapsamında yapılan sektör araştırması sonucunda sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmış ve saptanan bu meslekler seviye gruplarına ayrılmıştır. Mesleklere ilişkin olarak saptanan bu yeterlikler, öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur.

Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasında, iş yaşamının iş gücüne dönük gereksinimlerinin tüm yönleriyle dikkate alınması amacıyla sektörel kuruluşlarla görüş alışverişi ve iş birliği gerçekleştirilmiştir. Program geliştirme sürecinin her aşamasında, Türkiye ve dünya ölçeğinde faaliyet gösteren firmalar, meslek kuruluşları temsilcileri, ticaret ve sanayi odaları, yerli/yabancı uzmanlar ve üniversiteler ile iş birliği yapılmıştır. Sözü edilen kurum ve kuruluşların eğitim sorumluları ve meslek elemanlarıyla iletişim kurulmuş, bu kişilerin program çalışmalarına katkıları sağlanmıştır. Sektör taraması ve mesleki yeterliklerin belirlenmesi sonucunda Türkiye genelinde sektörünün ihtiyaçları ve iş gücünden beklentileri tespit edilmiş, bu ihtiyaç ve beklentiler program çalışmalarının dayanağını oluşturmuştur. Öğretim programı, Aile ve Tüketici  Bilimleri Alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde meslek elemanlarından beklenen yeterliklere ve standartlara uygun olarak hazırlanmıştır

Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı altında yer alan mesleklerde diploma ve sertifikaya dayalı eğitim verilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, program çalışmaları sırasında geliştirilen tüm modüllerden sertifika programları hazırlanarak her yaşta ve düzeyde bireye mesleki yeterlikler kazandırılarak yaşam boyu mesleki eğitim olanakları sunulacaktır

Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı, teknolojikAile ve Tüketici Bilimleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı, teknolojik gelişmelere ve sektörün beklentilerindeki değişmelere paralel olarak güncellenebilecek bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece tüm gelişme ve yenilikleri kısa sürede programa yansıtmak mümkün olabilecek ve mezunlar kazandıkları yeni mesleki yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Programın bu esnek yapısıyla sektörün ve mesleki eğitim sisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.gelişmelere ve sektörün beklentilerindeki değişmelere paralel olarak güncellenebilecek bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece tüm gelişme ve yenilikleri kısa sürede programa yansıtmak mümkün olabilecek ve mezunlar kazandıkları yeni mesleki yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Programın bu esnek yapısıyla sektörün ve mesleki eğitim sisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

 

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.