Megep Alanlari-Modülleri

Yaşadığımız Çevre Dersi Megep Modulleri (Güncel)

Yaşadığımız Çevre Dersi Megep Modulleri

Ekoloji, kaynaklarımız, çevre kirleticilerinin etkileri, küresel ısınma ve etkileri, nüfus hareketleri ve çevre, çevre kuruluşları, yenilenebilir enerji kaynakları I-II, ÇED raporu hazırlamak ile ilgili konularda bilgi ve becerilerin verildiği derstir. 

Bu derste öğrenciye; ekoloji ve kapsamını açıklama, ülkemizin kaynaklarını tanıma, çevre kirleticilerinin etkilerini kavrama, küresel ısınmayı açıklama, nüfusun çevreye etkilerini kavrama, çevre kuruluşlarını tanıma, yenilenebilir enerji kaynaklarını açıklama, Çevre etki değerlendirme envanteri hazırlama ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 
Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler
Ekoloji 40/24 Ekolojiyi ve kapsamını açıklamak Kaynaklarımız 40/24 Ülkemizin kaynaklarını tanımak
Çevre Kirleticilerinin Etkisi 40/24 Çevre kirleticilerinin etkilerini kavramak
Küresel Isınma ve Etkileri 40/24 Küresel ısınmayı açıklamak
Nüfus Hareketleri ve Çevre 40/24 Nüfusun çevreye etkilerini kavramak
Çevre Kuruluşları 40/24 Çevre kuruluşlarını tanımak
Yenilenebilir Enerji Kaynakları I 40/24 Yenilenebilir enerji kaynaklarını açıklamak Yenilenebilir Enerji Kaynakları II 40/24
ÇED Raporu 40/24 Çevre etki değerlendirme envanteri hazırlamak 

Yaşadığımız Çevre Dersi Megep Modulleri

İndirmek istediğiniz modulun üzerinde farenin sağ tuşuna basarak " Hedefi Farklı Kaydet " seçeneğine tıklayarak modulü, bilgisayarınızda istediğiniz yere kaydedebilirsiniz.
 

FOET KoduModül AdıModül Durum
850 Çed Raporu Hazır / İndir
850 Çevre Kirleticilerinin Etkisi Hazır / İndir
850 Çevre Kuruluşları Hazır / İndir
850 Ekoloji Hazır / İndir
850 Kaynaklarımız Hazır / İndir
850 Küresel Isınma Ve Etkileri Hazır / İndir
850 Nüfus Hareketleri Ve Çevre Hazır / İndir
850 Yenilenebilir Enerji Kaynakları I Hazır / İndir
850 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ii Hazır / İndir


DERSİN AMACI
Bu derste öğrenciye; ekoloji ve kapsamını açıklama, ülkemizin kaynaklarını tanıma, çevre kirleticilerinin etkilerini kavrama, küresel ısınmayı açıklama, nüfusun çevreye etkilerini kavrama, çevre kuruluşlarını tanıma, yenilenebilir enerji kaynaklarını açıklama, Çevre etki değerlendirme envanteri hazırlama ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
DERSİN TANIMI
Ekoloji, kaynaklarımız, çevre kirleticilerinin etkileri, küresel ısınma ve etkileri, nüfus hareketleri ve çevre, çevre kuruluşları, yenilenebilir enerji kaynakları I-II, ÇED raporu hazırlamak ile ilgili konularda bilgi ve becerilerin verildiği derstir.
DERSİN ÖN KOŞULLARI
Dersin ön koşulu yoktur.
DERSİ İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER
Öğrenciye, dersin sonunda;
1. Ekolojiyi ve kapsamını açıklamak
2. Ülkemizin kaynaklarını tanımak
3. Çevre kirleticilerinin etkilerini kavramak
4. Küresel ısınmayı açıklamak
5. Nüfusun çevreye etkilerini kavramak
6. Çevre kuruluşlarını tanımak
7. Yenilenebilir enerji kaynaklarını açıklamak
8. Çevre etki değerlendirme envanteri hazırlamak
Yeterlikleri kazandırılacaktır.
DERSİN İÇERİĞİ
1. Canlılar ve çevre
2. Yaşam kuşakları
3. Ekolojik değişimler
4. Kaynaklar
5. Enerji kaynakları
6. Çevre kirleticileri
7. Çevre kirleticilerinin yapay çevreye etkisi
8. Çevre kirleticilerinin doğal çevreye etkisi
9. Çevre kirleticilerinın sağlık üzerine etkisi
10. Küresel ısınmanın nedenleri
11. Küresel ısınmanın canlılar üzerindeki etkileri
12. Küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkileri
13. Küresel ısınmanın türkiye üzerindeki etkileri
14. Kentleşmenin çevreye etkileri
15. Göçün çevreye etkileri
16. Turizm faaliyetlerinin çevreye etkileri
17. Ulusal çevre kuruluşları
18. Uluslararası çevre kuruluşları
19. Güneş enerjisi kaynakları
20. Rüzgâr enerjisi
21. Jeotermal enerji
22. Hidrojen enerji
23. Biyokütle enerji
24. Hidroelektrik enerji
25. Çevre etki raporunun değerlendirilmesi
26. Çevre envanteri
konularını içermektedir.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.